Zapraszamy na konferencję w dniu 16 grudnia 2014 r.

Serdecznie Państwa zapraszamy na konferencję pn. „Udział partnerów społecznych
w systemie wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020”, która odbędzie się 16 grudnia 2014 r., w godz. 11.00-15.00 w Sali Kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
w Warszawie, ul. Wspólna 2/4.

Konferencja poświęcona będzie możliwościom udziału partnerów spoza administracji
w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Efektywne wdrażanie ZASADY PARTNERSTWA – będącej jednym z fundamentów zarządzania Funduszami Europejskimi – wymaga współpracy administracji z partnerami poczynając od opracowywania założeń na daną perspektywę finansową, poprzez wdrażanie, monitoring i ewaluację systemu.

W trakcie tego wydarzenia, zaprezentujemy najistotniejsze rekomendacje i postulaty wynikające z „Białej Księgi Zasady Parnerstwa” oraz porozmawiamy z przedstawicielami administracji i innymi partnerami nt. roli i przyszłości partnerstwa w naszym kraju.

Uczestnicy konferencji będą mieli ponadto szansę na bieżąco opiniować proponowane przez nas rozwiązania poprzez elektroniczny system podejmowania decyzji, co pozwoli zaangażować zaproszonych gości do czynnego udziału w spotkaniu.

Serdecznei zapraszmy!

Udział w konferencji po potwierdzeniu obecności na adres mailowy: e.bytniewska@pracodawcyrp.pl lub pod nr tel. 22/ 518 87 47.

Agenda konferencji poniżej:

Agenda konferencji Udział partnerów społecznych w systemie wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020