Zakończenie realizacji projektu

30 czerwca 2015r. zakończyła się realizacja projektu partnerskiego pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”.

Było to pierwsze na tak szeroką skalę, wspólne przedsięwzięcie sześciu reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników, trwające ponad 1,5 roku.

Jego zwieńczeniem jest powstała na drodze dialogu i porozumienia Biała Księga zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji
w okresie programowania 2014-2020
.

Stanowi ona zbiór wskazówek, kierujących administrację i partnerów społecznych na właściwą ścieżkę realizacji zasady partnerstwa w naszym kraju. Dzięki kompleksowemu i rzetelnemu podejściu partnerstwa do diagnozy potrzeb i oczekiwań odbiorców Strategii, wypracowane postulaty i rekomendacje zostały uwzględnione w Ustawie Wdrożeniowej oraz innych dokumentach w obszarze Funduszy Europejskich perspektywy 2014-2020, a w Komitetach Monitorujących wdrażane są rozwiązania sprzyjające realizacji zasady partnerstwa.

Liczymy, że opracowana publikacja otwiera nowy rozdział dialogu, oparty na wzajemnej współpracy administracji z partnerami, biorącymi udział we wdrażaniu polityki spójności.

W imieniu twórców i realizatorów projektu PRAGNIEMY SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ przedstawicielom administracji centralnej i samorządowej, reprezentantom środowisk pracowników i pracodawców, a także przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego, otoczenia nauki i biznesu oraz mediów za dzielenie się z nami ceną wiedzą i doświadczeniami. Dzięki temu mogliśmy dostrzec najistotniejsze aspekty partnerskiej współpracy widziane z pespektywy różnych środowisk i grup społecznych oraz wypracować właściwe rozwiązania służące wszystkim stronom partnerstwa.

Wyrażamy nadzieję, że realizacja Projektu spełniła także Państwa oczekiwania, przyczyniając się do uświadomienia stronom dialogu konieczności strategicznego podejścia do systemu zarządzania Funduszy Europejskich w naszym kraju oraz dostrzeżenie istotnej roli partnerów biorących udział w tym procesie.

W imieniu partnerstwa projektowego:

Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Business Centre Club

Konfederacji Lewiatan

Forum Związków Zawodowych

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Związku Rzemiosła Polskiego

 

Ewa Bytniewska – Sekretarz Komitetu Koordynacyjnego