Zakończenie prac nad rekomendacjami do strategii partnerstwa

Dobiegają końca prace nad przygotowaniem rekomendacji do dokumentu Strategii Realizacji Zasady Partnerstwa (SRZP) zainicjowane w czerwcu br. Miały one na celu opracowanie m.in. propozycji procedur, narzędzi oraz mechanizmów wdrożenia postulatów zidentyfikowanych w toku diagnozy potencjału partnerów społecznych i ich uczestnictwa w systemie wdrażania polityki spójności w minionej perspektywie.

Obecnie eksperci przystępują do tworzenia finalnego dokumentu uzupełnionego o wnioski
z wyników badań i analiz przeprowadzonych przez ekspertów zewnętrznych, mających na celu analizę stanu prawnego partnerstwa w Polsce i Europie oraz przykłady dobrych praktyk w tym obszarze.

Efekty pracy ekspertów zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej przygotowanie strategii partnerstwa oraz w toku spotkań regionalnych, które odbędą się
we wszystkich miastach wojewódzkich. Planowany termin rozpoczęcia powyższych spotkań przypadnie na koniec bieżącego roku.