Warsztaty szkoleniowe dla członków komitetów monitorujących

 W dniach 16 – 17 czerwca br. planowane są dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla członków komitetów monitorujących reprezentujących partnerów projektu.

Ich celem jest wsparcie zaangażowania przedstawicieli w ww. gremiach poprzez m.in. zapoznanie uczestników z kluczowymi informacjami na temat zakresu pracy komitetów monitorujących, praw i obowiązków ich uczestników, również w oparciu o prezentację dobrych praktyk. Spotkanie jest odpowiedzią twórców projektu na potrzeby zgłaszane przez uczestników seminariów partnerskich, które odbyły się w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ich uczestnicy podkreślali potrzebę zorganizowania spotkania, które służyłoby merytorycznemu wsparciu członków komitetów monitorujących, jak również konsolidacji środowiska i budowaniu regionalnych platform współpracy.

W programie warsztatów poza tematycznymi prezentacjami przewidziano praktyczne zajęcia z trenerami, w zakresie m.in. przygotowania własnego stanowiska i prezentacji na forum grupy, pozyskiwania i budowania koalicji wokół wybranych tematów, skutecznego prowadzenia konsultacji i innych.

Wkrótce zamieścimy szczegółowy program warsztatu oraz warunki zgłoszeń/zapisów.