Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider projektu

Pracodawcy RP to największa organizacja pracodawców w Polsce. Reprezentują 7 500 przedsiębiorstw, które zatrudniają około czterech milionów pracowników. Pracodawcy RP już od ćwierć wieku realizują ideę państwa przyjaznego pracodawcom, działają na rzecz zwiększania swobód gospodarczych i ograniczania biurokracji.

Przedstawiciele Organizacji są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla gospodarki
i pracodawców. Uczestniczą w obradach sejmowych i senackich komisji, współpracują też
z doradczymi i decyzyjnymi gremiami różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetami sterującymi i monitorującymi wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej.

Poprzez udział w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych Pracodawcy RP mają wpływ na najważniejsze decyzje dotyczące przedsiębiorców. Dzięki zaangażowaniu Organizacji uchwalono wiele ważnych dla środowiska ustaw, m.in. o swobodzie działalności gospodarczej i o partnerstwie publiczno-prawnym.

Pracodawcy RP uruchomili pierwsze w Polsce Centrum Monitoringu Legislacji – instytucję, której celem jest obserwowanie procesu tworzenia istotnego dla przedsiębiorców prawa.
Działalność Organizacji to także komentowanie przez zespół ekspertów, do którego należą uznani specjaliści i autorytety w dziedzinie gospodarki, bieżących wydarzeń gospodarczych, opracowywanie i wydawanie publikacji naukowych, doradzanie decydentom politycznym oraz organizowanie debat i konferencji poświęconych kwestiom istotnym dla pracodawców. W ramach Organizacji działa korporacja Zdrowe Zdrowie oraz liczne Platformy, m.in.: energetyczna, HR, Odnawialnych Źródeł Energii, chemiczna, finansowa, funduszy unijnych oraz Platforma Polski Przemysł Obronny. Platformy angażują się w rozwiązywanie problemów funkcjonowania poszczególnych branż, zrzeszając przedsiębiorców mających wspólne cele. Dzięki ich istnieniu możliwe jest nie tylko wypracowanie wspólnego, jednolitego stanowiska oraz przedstawienie go odpowiednim instytucjom, lecz także organizowanie seminariów i debat, a także wzmacnianie współpracy z partnerami społecznymi oraz społecznościami lokalnymi.

Pracodawcy RP, widząc potrzebę zmiany w świadomości przedsiębiorców i ich pracowników, powołali do życia koalicję na rzecz odpowiedzialnego biznesu.

Ważnym wydarzeniem było stworzenie portalu internetowego (www.pracodawcy24.pl), gdzie przedsiębiorcy mogą znaleźć najnowsze informacje z szeroko pojętej gospodarki. Redakcją serwisu zajmują się doświadczeni dziennikarze ekonomiczno-gospodarczy.

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski jest m.in. Członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Przewodniczącym ICCEU – International Coordinating Council of Employers’ Union (Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Związku Pracodawców).

Przedstawiciele Organizacji uczestniczą w pracach wielu instytucji międzynarodowych, m.in. w Międzynarodowej Organizacji Pracy – International Labour Organization (ILO), Międzynarodowej Organizacji Pracodawców – International Organisation of Employers (IOE) oraz Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD – Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC). Ponad to w ramach struktur Pracodawców RP została utworzona Polska Sekcja BIAC

Pracodawcy RP działają także w grupach roboczych oraz agencjach Komisji Europejskiej. Swoich przedstawicieli posiadają m.in. w: Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy – European Agency for Safety and Health at Work  oraz
w Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy a także w Komitecie Doradczym ds. Swobodnego Przepływu Pracowników.

 

* 85% zrzeszonych w Pracodawcach RP firm to przedsiębiorstwa prywatne, 15% należy do Skarbu Państwa. Reprezentujemy m.in. branże: energetyczną, paliwową, wydobywczą, chemiczną, farmaceutyczną, tytoniową, lotniczą, transportową, spożywczą zbrojeniową a także bankowość, budownictwo, ochronę zdrowia, IT, telekomunikację, doradztwo, gazownictwo, motoryzację, przemysł stoczniowy i ubezpieczenia.

Kontakt:

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa

www.pracodawcyrp.pl