Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zostało utworzone w listopadzie 1984 roku przez Zgromadzenie Przedstawicieli Branżowych Związków Zawodowych i jest największą w Polsce centralą związkową. Do OPZZ przynależy 79 ogólnokrajowych federacji i jednolitych związków zawodowych oraz kilkaset lokalnych

i zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych poprzez Rady Wojewódzkie.

Utworzenie OPZZ było urzeczywistnieniem powszechnie wyrażanej przez związkowców
w całym kraju potrzeby istnienia ogólnopolskiego, kolegialnego organu przedstawicielskiego związków zawodowych odwołujących się do tradycji i ideałów ruchu lewicowego, który reprezentowałby interesy ludzi pracy w negocjacjach z pracodawcami, przedstawicielami władz państwowych oraz służył doradztwem w sprawach dotyczących zarówno wszystkich pracobiorców, jak i pracodawców. Zrzeszone w OPZZ organizacje związkowe zachowują pełną autonomię.

 

Kontakt:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

www.opzz.org.pl