Kontakt

Biuro projektu:

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Jana Pawła II 12, IV piętro
00-124 Warszawa

budynek „Kaskada”

Ewa Bytniewska
Sekretarz Komitetu Koordynacyjnego

e.bytniewska@pracodawcyrp.pl
tel. (22) 518 87 47
fax.(22) 828 84 37