Konferencja otwierająca promocję Strategii Partnerstwa na lata 2014-2020

W związku z rozpoczęciem działań promocyjnych, partnerzy projektu przygotowują obecnie 16 regionalnych sympozjów partnerskich, które planują zorganizować we wszystkich województwach. Zaproszenie do ich współtworzenia zostało skierowane do Urzędów Marszałkowskich.

Działania promocyjne w projekcie rozpocznie konferencja, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Podczas konferencji zostanie zaprezentowana publikacja Strategii Partnerstwa na lata 2014-2020. Dokument jest usystematyzowanym zapisem wniosków wynikających z diagnozy stanu partnerstwa w programowaniu, wdrażaniu, ewaluacji i monitoringu systemu Funduszy Europejskich pomiędzy przedstawicielami administracji oraz partnerów spoza administracji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy partnerów społecznych. Dokument zawiera także konkretne rekomendacje i procedury ich wdrożenia w celu włączenia partnerów spoza administracji do systemu Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o przebiegu konferencji zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej.