Archiwa autora: Ewa Bytniewska

Zakończenie realizacji projektu

30 czerwca 2015r. zakończyła się realizacja projektu partnerskiego pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”.

Było to pierwsze na tak szeroką skalę, wspólne przedsięwzięcie sześciu reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników, trwające ponad 1,5 roku.

Jego zwieńczeniem jest powstała na drodze dialogu i porozumienia Biała Księga zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji
w okresie programowania 2014-2020
.

Czytaj dalej

Zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”.
W czasie konferencji przedstawimy efekty projektu, a także zaprosimy przedstawicieli administracji i innych partnerów spoza administracji do dyskusji na temat konsekwentnego wzmacniania realizacji zasady partnerstwa i budowania dialogu w obszarze funduszy europejskich.
Wieczór uświetni występ teatru improwizowanego „Klancyk”.
Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na konferencję_16.06.2015 r.

Seminaria partnerskie w 15-stu miastach wojewódzkich

W związku z opublikowaniem długo oczekiwanej Białej Księgi Zasady Partnerstwa, zawierającej szereg rekomendacji i postulatów związanych z wdrażaniem partnerów społecznych do systemu realizacji polityki spójności informujemy o rozpoczynającym się  cyklu seminariów partnerskich w 15-stu miastach wojewódzkich we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi (szczegółowy harmonogram spotkań w załączeniu).

Czytaj dalej

Zakończenie prac nad rekomendacjami do strategii partnerstwa

Dobiegają końca prace nad przygotowaniem rekomendacji do dokumentu Strategii Realizacji Zasady Partnerstwa (SRZP) zainicjowane w czerwcu br. Miały one na celu opracowanie m.in. propozycji procedur, narzędzi oraz mechanizmów wdrożenia postulatów zidentyfikowanych w toku diagnozy potencjału partnerów społecznych i ich uczestnictwa w systemie wdrażania polityki spójności w minionej perspektywie.

Czytaj dalej

Dobre praktyki – przykłady rozwiązań stosowanych w krajach UE w zakresie partnerstwa

W oparciu o informacje uzyskane od uczestników badań jakościowych ( IDI – indywidualne wywiady pogłębione) zidentyfikowane zostały przykłady dobrych praktyk, w zakresie stosowania zasady partnerstwa. Najważniejszymi spośród nich są:

1. Informatyzacja i technologie
2. Identyfikacja partnerów
3. Aktywna współpraca
4. Pogłębianie partnerstwa

Czytaj dalej