Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

Zakończenie realizacji projektu

30 czerwca 2015r. zakończyła się realizacja projektu partnerskiego pn. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”.

Było to pierwsze na tak szeroką skalę, wspólne przedsięwzięcie sześciu reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników, trwające ponad 1,5 roku.

Jego zwieńczeniem jest powstała na drodze dialogu i porozumienia Biała Księga zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji
w okresie programowania 2014-2020
.

Czytaj dalej